Vaš tekst još uvek nije zvanično publikovan. Zatražite uplatnicu za deponovanje i publikovanje klikom na ovaj link.
Tekstovi
U ljubav me izvajaj
Kategorija: Ljubavni

Šapat moj glasniji  od vika,

samo onom ko ume da sluša

Moj si poraz i moja dika,

moja razor i moja duša.

 

Još od prošlog maja,

Stoji jedna neispunjena želja

Da tvoja me ruka u ljubav izvaja,

ispuni mi tajna htenja.

 

Uništi me i pravi u isto vreme,

Duša nek se u oblik savija.

U rukama tvojim je ljubavi seme,

Samo ta ruka, zna da obavija.

 

Opomenu neću ti pisati,

Radi šta ti volja.

Jer, ko zna hoću li i dalje disati,

Ako nisam izvajana kao tvoja?

 

Hoću li se na život naljutiti,

Kad na telu ožiljak stoji od reza?

Da li ću novu kožu srcu kupiti,

Da budeš moja sa životom veza?

Ocena:
5

Svi tekstovi ovog autora