Cenovnik

CENOVNIK KORIŠĆENJA VRCAVEVIJUGE.COM SERVISA


Godišnja naknada za deponovanje autorskog dela...............................200,00 dinara
Maksimalno trajanje deponovanja – 3 godine

Dodatna naknada za izmenu dela:

Od strane lica koje je to delo deponovalo.............................................500,00 dinara

Od strane lica koje to delo nije deponovalo..........................................1000,00 dinara

 

Godišnja naknada za publikovanje autorskog dela................................365,00 dinara


Provizija koju plaća kupac autorskog dela.......................30% od ugovorene vrednosti


Ostvarivanje prava preko organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava:
Autor: 70%
Kompanija: 30%

Ovaj Cenovnik počinje da se primenjuje od dana donošenja.

Svaki odštampani primerak ovog Cenovnika proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu i ne može mu se osporiti pravna validnost ili dokazna snaga.

U Beogradu, dana 20.03.2017. godine


VRCAVE VIJUGE D.O.O. BEOGRAD

Kristina Šurbatović, direktor